איזה עסק עלי לפתוח- עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ ?

השאלה המרכזית השבה וחוזרת בכל אחת מהפגישות אותן אנו מקיימים עם לקוחות שבכוונתם לפתוח עסק עוסקת בסוג העסק שיש לפתוח – עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ או שותפות. אולם, חשוב להדגיש כי ללא קשר לסוג העסק אותו תחליטו לפתוח, יהיה עליכם לפתוח תיקים במע"מ, במס בהכנסה ובביטוח בלאומי.

בחירת סוג העסק נשענת על לא מעט קריטריונים, שאת מרביתם, ננסה לסקור כאן, תוך התייחסות ליתרונות ולחסרונות שבכל אחת מהבחירות:

עוסק פטור

עוסק פטור הוא עצמאי שסכום מחזור עסקאותיו השנתי נמוך ממה שמוגדר כ"סכום הקובע" המתעדכן אחת לשנה (נכון ל-2020 – גובה הסכום הקובע עומד על 100,491 ש"ח). צורת התאגדות זו נחשבת הזולה ביותר מבחינת עלויות התפעול החשבונאיות.

אילו חובות מוטלות על עוסק פטור?

 • הגשת הצהרה על היקף העסקאות בשנה קלנדרית החולפת למע"מ. ההצהרה מוגשת מספר חודשים לאחר תום שנה קלנדרית בגין הכנסות מינואר עד דצמבר.
 • הגשת דוח שנתי למס הכנסה בגין הכנסותיו כולל דוח רווח והפסד כמסמך נלווה.
 • הגשת דוח שנתי לביטוח לאומי (הדוח שהוגש למס הכנסה)

אילו פעולות אינן ניתנות לביצוע על ידי עוסק פטור?

 • הוצאת חשבוניות מס – על העוסק הפטור להוציא קבלה, שעשויה להיות מלווה, לנוחותו, בחשבונית עסקה או בדרישת תשלום.
 • ניכוי מס התשומות (מע"מ) הנכלל בחשבוניות מס שהוצאו עבורו. תחת זאת, סכומי המע"מ שבעל העוסק הפטור שילם לספק מהווה חלק מהוצאות לצורכי מס ההכנסה.

עוסק פטור? חשוב שתדע:

 • עוסק פטור נחשב כפטור מתשלום מע"מ בגין עסקאותיו לכן אינו נדרש להגיש דוחות חודשיים לרשויות המע"מ.
 • העוסקים במקצוע חופשי (לדוגמא: הנהלת חשבונות, אדריכלות, רפואה מתווך וכד'), מחויבים להירשם כעוסקים מורשים, וזאת, ללא קשר לגובה סכום מחזור עסקאותיהם השנתי.
 • עוסק פטור שבמהלך השנה גובה סך עסקאותיו עלה על הסכום הקובע, מחויב לגשת לסניף מע"מ האזורי במקום מגוריו על מנת לשנות את מעמדו ל ״עוסק מורשה״.

עוסק מורשה

עוסק מורשה הוא מי שסכום מחזור עסקאותיו השנתי גבוה מ"סכום הקובע". (כאמור, נכון לשנת 2020 גובה הסכום הקובע עומד על 100,491 ₪). צורת התאגדות זו נחשבת כיקרה יותר מעוסק פטור מבחינת עלויות התפעול החשבונאיות שלה, ולכן, במרבית המקרים, באופן טבעי, יגיע אליה העוסק הפטור לאחר שפעל זמן מה כעוסק פטור ורק לאחר מעבר רף הסכום הקובע יוגדר כעוסק מורשה

אילו חובות מוטלות על עוסק מורשה?

 • הוצאת חשבוניות-מס עבור כל עסקה שמתבצעת.
 • גביית מע"מ עבור כל עסקותיו בגובה הנקבע בחקיקה, נכון לשנת 2020 – 17% מע"מ.
 • הגשת דיווח חודשי או דו-חודשי לרשויות המע"מ, המפרט מחזור עסקאות, מע"מ שנגבה מלקוחות בקיזוז מע"מ תשומות בגין הרכישות והוצאות השוטפות של העסק.
 • הגשת דיווח חודשי או דו-חודשי לרשות מס הכנסה המפרט מחזור עסקאות בלבד.
 • תשלום מקדמות מס הכנסה בהתאם למחזור עסקאותיו, אחוז המקדמות נקבע באופן אוטומטי ע"י מס הכנסה (בהתאם  לענף) תפקידו של רואה חשבון לשנותו ולהתאימו לעוסק בהתאם לצפי גובה הכנסותיו השנתיות ולנקודות הזכות שעומדות לרשותו של כל עוסק.

עוסק מורשה- יתרונות:

 • עוסק מורשה רשאי לקזז את המע"מ ששולם בגין הרכישות וההוצאות השוטפות של העסק.
 • הכנסתו של העוסק המורשה נחשבת ל"הכנסה אישית". מס ההכנסה שמוטל על עוסק מורשה מחושב על-פי מדרגות המס הנוגעות לשכיר, אולם, בניגוד לשכירים, העוסקים המורשים רשאים לקזז את ההוצאות העסקיות שלהם מההכנסה החייבות לצרכי מס הכנסה. אחד היתרונות הבולטים בליווי מקצועי לאורך השנה ובשלב הגשת הדוח השנתי, הוא הידע והניסיון של הרואה חשבון בחוקים והתקנות מס הכנסה.

רואה החשבון ידע בדיוק אילו הוצאות מותר לקזז מההכנסה החייבת ובכך למקסם את הרווח הנקי של אותו עצמאי.

עוסק מורשה? חשוב שתדע:

על פי סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), עוסקים בתחומי עיסוק מסוימים נדרשים להירשם, מלכתחילה, כעוסקים מורשים ולא כעוסקים פטורים. ולכן, טרם ההחלטה, חשוב מאד להתייעץ עם איש מקצוע מתאים בתחום, וזאת, על מנת למנוע בירוקרטיה מיותרת בשלבים המאוחרים יותר של פעילות העסק.

חברה פרטית

חברה הינה ישות משפטית עצמאית ונפרדת, הפועלת בהתאם לשיקולים עסקיים, וזאת, על מנת להפיק רווחים בגין פעילותה. בחברה עשוי גם להיות עובד יחיד שהוא הבעלים היחיד של החברה. בחברות המוגדרות כ"חברות בע"מ" (בעירבון מוגבל) בעליהן של החברות (כלומר, בעלי המניות שלהן) אינם נחשבים לאחראים לחובותיהן, ולכן, למעט מקרים מיוחדים, לא ניתן לתבוע אותם בגין עוולות שביצעה החברה.

אילו חובות מוטלות על חברה פרטית?

 • חברה חייבת ברישום אצל רשם החברות.
 • חברה מחויבת בתשלום אגרת הרישום ובתשלום האגרה השנתית.
 • חברה מחויבת בהגשת דוחות שנתיים לרשם החברות.
 • חברה מחויבת בדיווח על כל שינוי הנוגע לפעילותה, מיקומה או הרכבה.
 • חברה מחויבת במינוי רואה חשבון המבקר את פעילותה הפיננסית.
 • חברה מחויבת בתקנון שדינו כדין חוזה בין החברה לבין בעלי המניות שלה ואף בינם לבין עצמם.

חברה פרטית? חשוב שתדע:

 • על פי החוק, כל אדם רשאי לייסד חברה, וזאת, כל עוד מטרותיה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנות הציבור.
 • מטרות החברה מוגדרות מראש, ונרשמות במסמך רישום החברה אצל רשם החברות.

כפי שניתן לראות, לכל מבנה עסקי היתרונות והחסרונות שלו וישנה חשיבות רבה בבחירת המודל הנכון עבור העסק שלכם. לכן, מומלץ להיוועץ באיש מקצוע המתמחה בתחום ואף להיעזר בו במילוי המסמכים הנדרשים ובפתיחת התיקים ברשויות המתאימות.

יצירת קשר – רואה חשבון שרון שי (shay-s.co.il)

שיתוף:

עוד מאמרים

צרו קשר

דילוג לתוכן